VẬT LIỆU CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Bông gốm cách nhiệt

Bông gốm ceramic có nhiều hình dạng như: Bông gốm dạng tấm, bông gốm dạng cuộn, bông gốm dạng rời …

Bông khoáng cách nhiệt

Bông khoáng được sản xuất, tác chế từ đá và quặng nung chảy có tính năng cách nhiệt, cách âm …

Bông thủy tinh cách nhiệt

Bông thủy tinh có tác dụng hấp thu nhiệt bức xạ và ngăn cản việc truyền nhiệt, khúc xạ nhiệt …

Cao su lưu hóa

Là sản phẩm có tính đàn hồi cao, nên khả năng chống ngưng tụ sương ở các hệ thống lạnh rất tốt …

VẬT LIỆU TIÊU ÂM

Bông gốm cách nhiệt

Bông gốm ceramic có nhiều hình dạng như: Bông gốm dạng tấm, bông gốm dạng cuộn, bông gốm dạng rời …

Bông khoáng cách nhiệt

Bông khoáng được sản xuất, tác chế từ đá và quặng nung chảy có tính năng cách nhiệt, cách âm …

Bông thủy tinh cách nhiệt

Bông thủy tinh có tác dụng hấp thu nhiệt bức xạ và ngăn cản việc truyền nhiệt, khúc xạ nhiệt …

Cao su lưu hóa

Là sản phẩm có tính đàn hồi cao, nên khả năng chống ngưng tụ sương ở các hệ thống lạnh rất tốt …

VẬT LIỆU KHÁC

Bông gốm cách nhiệt

Bông gốm ceramic có nhiều hình dạng như: Bông gốm dạng tấm, bông gốm dạng cuộn, bông gốm dạng rời …

Bông khoáng cách nhiệt

Bông khoáng được sản xuất, tác chế từ đá và quặng nung chảy có tính năng cách nhiệt, cách âm …

Bông thủy tinh cách nhiệt

Bông thủy tinh có tác dụng hấp thu nhiệt bức xạ và ngăn cản việc truyền nhiệt, khúc xạ nhiệt …

Cao su lưu hóa

Là sản phẩm có tính đàn hồi cao, nên khả năng chống ngưng tụ sương ở các hệ thống lạnh rất tốt …

© Copyrights by IDO
Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu (IDO Global ., JSC)
Mã số DN: 0106261795

Hotline